יש מפלצת בבית

סימטריה מספקת כלי ניטור והונאה למנהלי IT בניהול המלחמות נגד נוזקות והאקרים. הסיפור שלנו הוא עתיק כמו המיתולוגיה על המינוטאורוס ובנוי כמו כל סרט אימה קלאסי. מנהלי IT לכודים במרחב הקיברנטי המוגבל של הארגון שלהם ומארחים מפלצת - האקר. הסיפור שלנו הוא על איך נוכל לעזור להם לנצח את המפלצת: זאת על ידי הצגת מפלצת גדולה עוד יותר. אומנות הונאה שכזו לא משאירה שום שבויים. 

תמונת פרויקט 1
project-2
project-4
project-4
project-3
project-3
project-6

עולם של מלחמה

טוב נגד הרע. האקרים נגד מנהלי IT. מנהלי IT נמצאים במאבק יומיומי -מגדירים נקודות הונאה ומנטרים את הרשת עליה הם אחראיים.

בתהליך העבודה על הממשק, תכננו וייצרנו את לוח המכוונים SOC של סימטריה מתוך חשיבה והשראה של צוללת ימית . בדומה לצוללת, בה נוצרים תהליכים של ניטור והאזנה, כך גם לוח המחוונים של סימטריה, מוצג על ידי מכ"ם המנטר את הרשת ומפעיל התראות בעת הצורך.

project-2
project-3
project-3
project-3